Eldrimner

Eldrimner är ett nationellt centrum för mathantverk. De förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av företaget.

Anna Berglund, anna@eldrimner.com, 010-225 33 07

Event hos den här arrangören

Inget på gång just nu

X