Har ni en idé som gynnar landsbygden?

Handlar idén om klimat och miljö, idrott, hälsa och livskvalitet, lokal mat eller något annat? Kan ni genomföra den med 30 000 kr i stöd från Leader Nedre Dalälven? Leader Nedre Dalälven erbjuder nu möjligheten att söka pengar för att genomföra en delaktivitet inom ett av deras fyra nya paraplyprojekt.

Aktiviteterna ska genomföras i samverkan med andra aktörer och komma många till nytta. Stödet kan sökas av förening eller företag. Platsen för aktiviteterna ska vara någonstans inom Leader Nedre Dalälvens område.

Om ni beviljas ett stöd, en så kallad check, inom ett paraplyprojekt innebär det att ni genomför en delaktivitet i ett paraplyprojekt som administreras av Leaderkontoret. Ansökan och redovisning är enkel.

Mer information om de olika paraplyprojektet, kontaktpersoner och ansökningsformulär via länkarna nedan. Välkommen att höra av dig till Leaderkontoret för att bolla idéer!

 

X