Ledarskapskurs med Vilja Lysa på Ösby

av | 19 oktober, 2018 | Event, Event, Jordbruk

Många företag växer och utvecklas. Kraven på ledarskap i en komplex verksamhet med eller utan anställda ökar. Att kunna leda sig själv, leda personal och leda företaget är nyckeln till att skapa ett framgångsrikt företagande. Vilja Leda ger dig kunskaper och verktyg som du direkt kan använda i din vardag och riktar sig till dig som:

  • Äger och driver ett eget företag inom lantbruk eller trädgårdsnäringen.
  • Leder företaget med eller utan anställd personal.
  • Vill förbättra ditt sätt att leda dig själv och andra för att skapa delaktighet och ansvar.

Välkommen till en omväxlande dag där vi varvar teori, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Vi kopplar kunskap till praktisk verklighet i din vardag och dagen innehåller följande teman: ATT LEDA MIG SJÄLV, ATT LEDA ANDRA och ATT LEDA FÖRETAGET.

Kursledare är Folke Andersson Brinckmann och Elisabeth Andersson Brinckmann från ViljaLysa AB. Folke är Lantmästare och Elisabeth är ledarutvecklare och tillsammans har de under flera år genomfört utbildningar och utvecklingsinsatser för företag i den gröna näringen. De vill skapa lyskraft för dig, gruppen och företaget.

 

INFO

Onsdag den 6 februari, kl. 8.30-16.30, i Ösby Naturbruksgymnasiums aula. 750 SEK/person exkl. moms. Ni får dokumentation, fika och lunch. Utbildningen är delfinansierad av Landsbygdsprogrammet via Jordbruksverket.
ANMÄLAN: Skicka anmälan senast den 27 januari till annica.akerblom@sala.se

Varmt välkomna till en kurs med fokus på att skapa nytta, inspiration och engagemang för dig och ditt företag!

Medarrangörer: Fyrklövern, LRF och Sala kommun.

 

FLER KURSER

Du hittar fler kurser, event och föreläsningar under sidan På gång.

X