j december, 2018

10dec9:30 am5:00 pmKURS: Externt ledningsstöd för den gröna näringenVilja Styra

Mer information

Information

Genom att ha ett externt ledningsstöd kan du få ett aktivt stöd i ditt utvecklingsarbete. Din roll och ditt företag stärks av externa kompetenser och bollplank som ger utvecklingskraft och en bättre position och ett förtroende på marknaden. En styrelse kan också bidra till avlastning, ökad stimulans och vara en väg till att driva företaget i ett utvecklingsskede eller i ett generations- eller ägarskifte.

Styrelseutbildningen riktar sig till dig som vill:
• Ha en extern styrelse eller ett ledningsråd för ditt lantbruks-­ eller trädgårdsföretag, eller annat företag i den gröna näringen.
• Ingå i en styrelse eller i ett ledningsråd i företag inom den gröna näringen.

INNEHÅLL
Utbildningen ger dig kunskap och insikt för att driva, planera och utveckla en aktiv styrelse eller ett ledningsråd. Utbildningen ger dig också den formella kunskapen som behövs för att ha en bolagsstyrelse. Under knappt fem dagar uppdelat på tre månader får du lära dig följande:
• Nyttan med en styrelse eller andra forum som t.ex. ledningsråd för att utveckla företaget.
• Styrelsens aktiva och strategiska arbete och framtagande av ägardirektiv.
• Roller och ansvar i en styrelse som ägare, företagsledare och styrelsemedlem.
• Styrelsens rättigheter och skyldigheter enligt aktiebolagslagen.
• Ekonomisk uppföljning, nyckeltal och finansiering.

UPPLÄGG
Fyra kursdagar med en efterföljande halvdag med matchmaking där företagare och potentiella styrelsemedlemmar kan hitta varandra. I kursen ingår uppgifter mellan gångerna samt kunskapstest efter avslutad kurs för godkännande. Styrelseutbildningen genomförs på två orter under 2018-­2019.

PLATSER
Kungsörstorp Hotell & konferens i Kungsör 10 dec, 16 jan, 31 jan, 11 feb och 13 mars (halvdag).
Haganäs Konferens mellan Borlänge och Falun 30 jan, 12 feb, 7 mars, 20 mars och 17 april (halvdag).
TID: Heldag 9.30–17.00. Halvdag 13.00–17.00.

ANTAL DELTAGARE: Max 15 deltagare.
KOSTNAD: 10 500 kr per person.
Priset är exkl. moms. Kursmaterial och samtliga måltider ingår. Priset möjliggörs genom stöd från Landsbygdsprogrammet via Jordbruksverket.
ANMÄLAN: www.viljalysa.se. E-post folke@viljalysa.se eller på telefon Folke 070-­984 15 55

KURSLEDARE
Kursledare är Folke Andersson Brinckmann och Elisabeth Andersson Brinckmann från ViljaLysa AB. Folke är Lantmästare och Elisabeth är ledarutvecklare och tillsammans har de under flera år genomfört utbildningar och utvecklingsinsatser för företag i den gröna näringen. De vill skapa lyskraft för dig och ditt företag.

Jan Nystedt, Nystedts FS AB, är engagerad och affärsdriven och har lång erfarenhet av olika företags utvecklingsresor inom den gröna näringen. Idag är Jan aktiv i flera styrelser i olika växande bolag, både som delägare och styrelsemedlem. Utbildad i Styrelseakademin.

Björn Janson, BE Janson Invest AB, är delägare i flera bolag utanför den gröna näringen. Han har lång erfarenhet av styrelsearbete och att bygga verksamheter som är lönsamma och långsiktiga. Utbildad i Styrelseakademin.

Kristin Nilsson, Jurist Fyrklövern i Mälardalen AB, är erfaren jurist med lång erfarenhet från alla de komplexa frågor som finns i ägarledda företag inom den gröna näringen. Kristin har gedigen kunskap i de lagar och regler som en styrelses arbete omfattas av.

Tid

09.30 - 17.00

Arrangör

ViljaLysafolke@viljalysa.se

X