j november, 2018

29nov9:00 am3:00 pmTorrare? Blötare?Lantbrukets lösningar på morgondagens utmaningar

Mer information

Information

Länsstyrelsen i Västmanlands län bjuder in till heldagskonferens om lantbrukets anpassning till förändrade väderförhållanden. Under dagen tar vi upp frågor kring hur lantbruket och livsmedelsstrategin påverkas av torka, värme, översvämning och insekter i en framtid präglad av förändrade väderförhållanden. Vi får ta del av lantbrukares egna erfarenheter av nya lösningar. Medverkar gör även föreläsare från bland annat Länsstyrelsen, SLU, Hushållningssällskapet och SMHI.

PROGRAM

 • Förmiddagsfika serveras från klockan 08.30.
 • Framtidens klimat och några ord om anpassning: Anna Jonsson, SMHI
 • Beslut och val under en torr sommar – en lantbrukare reflekterar: Ulf Jansson, Västerås
 • Lösningar och resultat av bevattningsinvesteringar på min gård: Tobias Knutsson, Öland
 • Insektsangrepp på Åland: Dennis Grönroos, Pro Agria Ålands Hushållningssällskap
 • Vattenhushållning i odlingslandskapet – erfarenheter från ett dikningsföretag: Petter Ström, Hushållningssällskapet
 • Bevattning – när, var, hur?: Abraham Joel, SLU
 • Vattenuttag – tillståndskriterier och regelverk: Magnus Svensson och Erika Andersson, Länsstyrelsen
 • Årets foderkvalitet och nya foder: Mia Lindkvist, Hushållningssällskapet
 • Värmestress hos mjölkkor: Maria Åkerlind, VÄXA Sverige
 • Klimatet och världsmarknaden – särskilt fokus på foder: Gunnar Rundgren, Garden Earth
 • Djurskydd och EU-stöd – vad gör myndigheterna?: Peter Johansson och Anne-Mari Forsberg, Länsstyrelsen
 • Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens arbete med klimatanpassning: Ingrid Rydberg, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
 • Risk- och sårbarhetsanalyser i livsmedelsproduktionen; Ylva Andersson, SLU och Line Strand, Hushållningssällskapet

Har du frågor, kontakta Viktoria Vingmarker, Länsstyrelsen i Västmanlands län  viktoria.vingmarker@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 93 06.

KOSTNAD
Deltagandet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

ANMÄLAN
Anmäl dig via formuläret via Läs mer-länken senast den 23 november.

Tid

09.00 - 15.00

Plats

Ösby Naturbruksgymnasium

Ösbyvägen 3, Sala

Arrangör

Länsstyrelsen i Västmanlands länvastmanland@lansstyrelsen.se

X