VI STÖTTAR
DEN GRÖNA NÄRINGEN

Grönt Kompetenscentrum är ett regionalt nav för skapandet av en långsiktig hållbar utveckling.

Vi är precis i startgroparna av projektet där vi tillsammans samverkar och skapar en plattform som driver viktiga frågor för tillväxt inom de gröna näringarna.

Den gröna näringen

Det gröna näringslivets attraktionsförmåga är en avgörande faktor för Sveriges framtid. Företagen inom den här branschen skapar jobb och tillväxt om möjligheter ges. Det gröna näringslivet förvaltar naturen och har en djurhållning i världsklass men vi behöver bli flera.

Goda gröna framtids­­utsikter

Vi står inför en framtid där produkter från jord och skog kommer att öka allt mer i betydelse. Det gröna näringslivet står inför ett uppsving där kompetens, affärsmässighet och samarbete är nyckelfaktorer.

PÅ GÅNG

Inget på gång just nu

Nyheter

Här kan du uppdatera dig på vad som händer inom de olika gröna näringarna.

Har ni en idé som gynnar landsbygden?

Har ni en idé som gynnar landsbygden?

Handlar idén om klimat och miljö, idrott, hälsa och livskvalitet, lokal mat eller något annat? Kan ni genomföra den med 30 000 kr i stöd från Leader Nedre Dalälven? Leader Nedre Dalälven erbjuder nu möjligheten att söka pengar för att genomföra en delaktivitet inom...

Drönarkurs i oktober

Drönarkurs i oktober

Vår populära kurs är tillbaka. En perfekt kurs för dig som vill lära dig flyga en drönare. Vi går igenom regler, lagar och teknik under kursen. Kursen omfattar 12 timmar uppdelat 
på två dagar. Under teoridelen lär vi oss bl.a. om regler och ansvar, hur vädret...

Drönarkurs i mars

Vår populära kurs är tillbaka. En perfekt kurs för dig som vill lära dig flyga en drönare. Vi går igenom regler, lagar och teknik under kursen.  Kursen omfattar 12 timmar uppdelat 
på två dagar. Under teoridelen lär vi oss bl.a. om regler och ansvar, hur...

Kött, klimat och förpackningar

Föreläsare från Örebro Universitet, Jordbruksverket, RISE och BillerudKorsnäs diskuterar kött, klimat och förpackningar.

AGRODAGEN 2019

Välkommen till AGRODAGEN – en kreativ mötesplats och utvecklingsarenaför lantbruks- och livsmedelsföretag i Örebro län. Agro Örebro bjuder in till en dagdär vi belyser regionens konkurrenskraft, attraktionskraft och kompetenskraft.Fyra frågeställningar som påverkar...

Drönarkurs fullsatt

Vår populära kurs är fullbokad. Deltagarna kommer att lära sig om regler, lagar och teknik under kursen som hålls på Svepnäs gård. Kursen omfattar 12 timmar uppdelat 
på två dagar i september på Svepnäs gård i Sala. Efter genomförd utbildning har 
deltagarna kunskap...

Vår vision

Med samverkan över gränser, nytänkande och modern teknik säkerställer vi landsbygdens plats som den framtida motorn i vårt samhälle.

Vi faciliterar en positiv utveckling för framtidens jord- och skogsbruk, energi- och livsmedelsindustri samt upplevelsenäring genom att vara en koordinator och en öppen arena för alla aktörer.

Vår affärs­idé

IDENTIFIERA framtidens utmaningar och möjligheter för en stark utveckling av landsbygden och dess gröna näringar.

KOORDINERA och facilitera samverkansprojekt som stärker gröna näringars konkurrenskraft.

ERBJUDA en öppen arena för kreativa och produktiva möten, för forskning och som testbädd.

Grönt Kompetenscentrum kan vara en viktig länk för att stärka de gröna näringarna i länet. Det ligger i linje med den regionala livsmedelsstrategin som syftar till att öka länets livsmedelsproduktion fram till år 2030.

Länsstyrelsen Västmanland

Hitta till oss

KONTAKT

Carina Eriksson
Näringslivsutvecklare
Grönt kompetenscentrum Ösby

carina.eriksson2@sala.se
0224-74 76 05
073-866 81 36

KONTAKT

Carina Eriksson
Näringslivsutvecklare
Grönt kompetenscentrum Ösby

carina.eriksson2@sala.se
0224-74 76 05
073-866 81 36

Grönt Kompetenscentrum

X