Välj en sida

VI STÖTTAR
DEN GRÖNA NÄRINGEN

Grönt Kompetenscentrum är ett regionalt nav för skapandet av en långsiktig hållbar utveckling.

Vi är precis i startgroparna av projektet där vi tillsammans samverkar och skapar en plattform som driver viktiga frågor för tillväxt inom de gröna näringarna.

Den gröna näringen

Det gröna näringslivets attraktionsförmåga är en avgörande faktor för Sveriges framtid. Företagen inom den här branschen skapar jobb och tillväxt om möjligheter ges. Det gröna näringslivet förvaltar naturen och har en djurhållning i världsklass men vi behöver bli flera.

Goda gröna framtids­­utsikter

Vi står inför en framtid där produkter från jord och skog kommer att öka allt mer i betydelse. Det gröna näringslivet står inför ett uppsving där kompetens, affärsmässighet och samarbete är nyckelfaktorer.

PÅ GÅNG

Inget på gång just nu

Nyheter

Här kan du uppdatera dig på vad som händer inom de olika gröna näringarna.

Fullsatt drönarkurs på Svepnäs gård

DRÖNARKURS arrangerades den 16-17 mars på Svepnäs Gård i Sala. Kursen var fullsatt med tio deltagare och omfattade 12 timmar fördelade på två dagar. ”Drönarkursen var givande. Uppskattar stort kursledningens professionalism och entusiasm. Jag fick med mig mer än...

Hälsokurs

En kurs för oss i gröna näringen som vill förändra livsstilen och få mer kunskap om hur vi kan ta hand om vår kropp. Syftet med kursen är att förstå hur kroppen fungerar i fysisk aktivitet och vila. Vi går igenom ergonomi, hälsa, kost, motion och träningsformer. Hela...

Drönarkurs

En perfekt kurs för dig som vill lära dig flyga en drönare. Vi går igenom regler, lagar och teknik under kursen. Utbildningen vänder sig till både nybörjare och de som redan testat drönarflygning men som vill förbättra sina teoretiska kunskaper. Teori ca 4h &...

Morgondagens skogar

Länsstyrelserna i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län bjuder in till uppstartskonferens för arbetet med regionala skogsprogram. Konferensen är till för dig som vill ta del av och påverka hur skogen som resurs bäst kan förvaltas för framtiden i våra län. På...

Lantbrukets lösningar på morgondagens utmaningar

Länsstyrelsen i Västmanlands län bjuder in till heldagskonferens om lantbrukets anpassning till förändrade väderförhållanden. Under dagen tar vi upp frågor kring hur lantbruket och livsmedelsstrategin påverkas av torka, värme, översvämning och insekter i en framtid...

Ledarskapskurs med Vilja Lysa på Ösby

Många företag växer och utvecklas. Kraven på ledarskap i en komplex verksamhet med eller utan anställda ökar. Att kunna leda sig själv, leda personal och leda företaget är nyckeln till att skapa ett framgångsrikt företagande. Vilja Leda ger dig kunskaper och verktyg...

Vår vision

Med samverkan över gränser, nytänkande och modern teknik säkerställer vi landsbygdens plats som den framtida motorn i vårt samhälle.

Vi faciliterar en positiv utveckling för framtidens jord- och skogsbruk, energi- och livsmedelsindustri samt upplevelsenäring genom att vara en koordinator och en öppen arena för alla aktörer.

Vår affärs­idé

IDENTIFIERA framtidens utmaningar och möjligheter för en stark utveckling av landsbygden och dess gröna näringar.

KOORDINERA och facilitera samverkansprojekt som stärker gröna näringars konkurrenskraft.

ERBJUDA en öppen arena för kreativa och produktiva möten, för forskning och som testbädd.

Grönt Kompetenscentrum kan vara en viktig länk för att stärka de gröna näringarna i länet. Det ligger i linje med den regionala livsmedelsstrategin som syftar till att öka länets livsmedelsproduktion fram till år 2030.

Länsstyrelsen Västmanland

Hitta till oss

KONTAKT

Annica Åkerblom
Verksamhetsledare
Grönt kompetenscentrum Ösby

annica.akerblom@sala.se
0224-74 76 04
073-866 81 35

Carina Eriksson
Aktivitetsansvarig
Grönt kompetenscentrum Ösby

carina.eriksson2@sala.se
0224-74 76 05
073-866 81 36

Grönt Kompetenscentrum

X