Dokument
& rapporter

Här hittar du information som berör den gröna näringen.

landsbygd

Regional handlingsplan

Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Västmanland regional handlingsplan

Grönt Kompetenscentrum Ösby

skogsbruk

Insikter nr7

Livsmedel

Sala livsmedelskedja 2015

Nulägesrapport och analys med fokus på primärproduktionen

Sala livsmedelskedja 2015

Regional Livsmedelsstrategi Västmanland

Besöksnäring

Besöksnäring strategi Sala 2018-2024

Häst

Grupphästhållning

Projektrapport Hästnäring

Hållbar hästnäring

Strategisk forsknings- och innovationsagenda

Hållbar hästnaring

Rapporter

Förstudier Tillverkningskök

Beslut stöd Tillverkningskök

Småföretagarbarometern

X