Kontakt

Ju fler vi är som vill utveckla de gröna näringarna, desto bättre. Välkommen att höra av dig.

KONTAKT

Annica Åkerblom
Verksamhetsledare
Grönt kompetenscentrum Ösby

annica.akerblom@sala.se
0224-74 76 04
073-866 81 35

Carina Eriksson
Aktivitetsansvarig
Grönt kompetenscentrum Ösby

carina.eriksson2@sala.se
0224-74 76 05
073-866 81 36

Grönt Kompetenscentrum

X