Lantbrukets lösningar på morgondagens utmaningar

av | 8 november, 2018 | Event, Event, Jordbruk

Länsstyrelsen i Västmanlands län bjuder in till heldagskonferens om lantbrukets anpassning till förändrade väderförhållanden. Under dagen tar vi upp frågor kring hur lantbruket och livsmedelsstrategin påverkas av torka, värme, översvämning och insekter i en framtid präglad av förändrade väderförhållanden. Vi får ta del av lantbrukares egna erfarenheter av nya lösningar. Medverkar gör även föreläsare från bland annat Länsstyrelsen, SLU, Hushållningssällskapet och SMHI.

PROGRAM

 • Förmiddagsfika serveras från klockan 08.30.
 • Framtidens klimat och några ord om anpassning: Anna Jonsson, SMHI
 • Beslut och val under en torr sommar – en lantbrukare reflekterar: Ulf Jansson, Västerås
 • Lösningar och resultat av bevattningsinvesteringar på min gård: Tobias Knutsson, Öland
 • Insektsangrepp på Åland: Dennis Grönroos, Pro Agria Ålands Hushållningssällskap
 • Vattenhushållning i odlingslandskapet – erfarenheter från ett dikningsföretag: Petter Ström, Hushållningssällskapet
 • Bevattning – när, var, hur?: Abraham Joel, SLU
 • Vattenuttag – tillståndskriterier och regelverk: Magnus Svensson och Erika Andersson, Länsstyrelsen
 • Årets foderkvalitet och nya foder: Mia Lindkvist, Hushållningssällskapet
 • Värmestress hos mjölkkor: Maria Åkerlind, VÄXA Sverige
 • Klimatet och världsmarknaden – särskilt fokus på foder: Gunnar Rundgren, Garden Earth
 • Djurskydd och EU-stöd – vad gör myndigheterna?: Peter Johansson och Anne-Mari Forsberg, Länsstyrelsen
 • Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens arbete med klimatanpassning: Ingrid Rydberg, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
 • Risk- och sårbarhetsanalyser i livsmedelsproduktionen: Ylva Andersson, SLU och Line Strand, Hushållningssällskapet

Har du frågor, kontakta Viktoria Vingmarker, Länsstyrelsen i Västmanlands län viktoria.vingmarker@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 93 06.

KOSTNAD
Deltagandet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

ANMÄLAN
Anmäl dig via formuläret på Länsstyrelsens hemsida senast den 23 november.

 

FLER KURSER

Du hittar fler kurser, event och föreläsningar under sidan På gång.

X