Beslut om stöd Tillverkningskök

Länsstyrelsen i Västmanlands län beviljar ansökan om stöd till projektet Tillverkningskök – gårdscafé – gårdsbutik – i Ösby, Sala. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Stödet avser insatser som ska stärka framtida företagare inom primärproduktionen. Projektet är ett samarbete mellan Sala kommuns Naturbruksgymansiet Ösby, Hushållningssällskapet Västmanland och Smaka på Västmanland ekonomisk förening.

Insatsen som genomförs inom projektet kommer att rikta sig till en bred målgrupp och bidrar till en utvecklingsprocess i länet.

Kontaktperson för projektet:

Lena Ryberg-Ericsson, Köpings Musteri AB

 

 

 

 

 

X