j mars, 2019

07mars9:00 am12:00 pmSEMINARIUM: Salas dricksvattenförsöjning– grundvattennivåer, klimatförändringar, dricksvatten

Mer information

Information

Välkommen till en förmiddag för Salas dricksvattenförsörjning

Sala kommun har redan i januari i år rekommenderat invånarna att spara på dricksvatten med anledning av de historiskt låga grundvattennivåerna i januari 2019, vilket väcker många frågor. För att öka den lokala kunskapen kring grundvattennivåer, klimatförändringar, dricksvattenförsörjning och dess styrkor, dess potentiella sårbarhet, inbjuder kommunen härmed till; SEMINARIUM DEN 7 MARS KL.9-12 PÅ GILLET 6 I SALA. Experter från nationella och regionala myndigheter kommer till oss och delar med sig av den senaste kunskapen kring klimatanpassad dricksvattenförsörjning;

PLATS
Gillet 6, Sala

ANMÄLAN
Begränsat antal platser. Anmälan till seminariet sker senast den 1 mars till linn.hemlin@sala.se

KOSTNAD
Deltagandet är kostnadsfritt.

PROGRAM

8:45-9:15 Välkommen samt kaffe och frukostmacka.

9:15-9:45 SMHI—Klimatscenarier-idag och i framtiden.

9:45-10:15 SGU—Grundvattnets mekanismer och sårbarhet.

10:15-10:30 Livsmedelsverket – Att värdera dricksvatten.

Bensträckare

10:45-11:15 Sala kommun– Grundvattennivåer i Sala.

11:15-11:40 Länsstyrelsen– Regional Vattenförsörjningsplan samt grundvattenskydd.

11:40-12:00 Paneldiskussion/Frågestund.

 

Tid

09.00 - 12.00

Plats

Gillet 6

Södra Esplanaden 4

Arrangör

Länsstyrelsen i Västmanlands länvastmanland@lansstyrelsen.se

X